Begrip van het hart

Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken, inzicht zal je beschermen, om je te redden van de verkeerde weg, van de man die verderfelijke dingen spreekt (Spreuken 2:10-12)

Ieder mens heeft vanaf zijn geboorte wijsheid ontvangen. Er is echter een geestelijke wijsheid, die niet iedereen heeft, alleen de wedergeborenen. Deze zijn in staat om dingen met begrip te onderscheiden.

De ziel wordt verfrist door het Woord van God, door de werking van de Heilige Geest, die haar wezen vervult en alle last van de zonde wegneemt. Dit nieuwe schepsel ontvangt dus de bescherming en verlossing van al het kwaad.

 

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...