Bereidwillig dienen

“Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God, en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen.“(Efeziërs 6.5-7)”

De rechtvaardige heeft er plezier in om in alles wat hij doet God te behagen. Niets wat hij doet, doet hij zodat mensen het zien, maar alles is uit de vreze des Heren. Door het ontvangen van de gunst van de Hemelse Vader, leerde en praktiseerde hij vriendelijkheid en trouwheid jegens iedereen.

Mevrouw Ester Bezerra