Bericht vanuit Luanda…

Bisschop Edir Macedo, ik groet u met de Vrede van Christus!

Mijn naam is Maria en ik richt me via deze weg tot u om u te bedanken voor de boodschap die door de TV Record- zenders wordt uitgezonden.

Tijdens de Covid-19- pandemie en met de Lockdown kreeg ik de gelegenheid om naar uw boodschappen te luisteren, ik sta versteld, het is als muziek in mijn oren.

Ik woonde vele jaren in Europa en ik hoorde daar altijd fake news over de Universele Kerk, maar in feite was ik nooit onder de indruk omdat de mensen altijd kunnen overdrijven. En de leugen reist verder dan de waarheid. Geen enkel sociaal orgaan ter wereld benadrukt wat God toebehoort, ik heb het ook vanuit deze kant gezien.

Vandaag begrijp ik de “waanzin” van de wachtrijen om uw boeken te bemachtigen: u heeft de vrucht van de Heilige Geest. Dit is zichtbaar! Ik hoef niet “super intelligent” te zijn om dit te begrijpen. Als we het Woord tenminste een beetje kennen, begrijpen we dat.

Ik heb met mijn ogen gezien hoe de meeste mensen in mijn land zich vergissen in het Woord van God. In hun gesprekken wordt weinig over God gezegd, en meer over geestelijke leiders en de materiële veroveringen die ze bereiken of willen bereiken, wantrouwend staan ​​ze tegenover de broeders in het geloof omdat ze geloven dat ze bijna allemaal heksen zijn, etc., etc., etc. Ze hebben geen goddelijke visie. In gebed spreken ze meer over de duisternis dan over het Goddelijke Koninkrijk.

Dit maakt me verdrietig en opstandig omdat de meeste mensen niet begrijpen dat ze alleen vrij zullen zijn als ze de Waarheid, die Jezus is, kennen. Ze vergeten dat Jezus zei: “kom tot Mij en Ik zal u rust geven“, ze vergeten dat gehoorzaam zijn aan de geboden van God de enige manier is om demonen en andere dingen uit de duisternis uit te drijven, ze vergeten dat ze de zonde moeten verlaten zodat de duivel van hen vliedt, maar ze wandelen in de zonde en “drijven demonen uit”…

Eerlijk gezegd weet ik niet waar ze de geestelijke autoriteit vandaan halen… Als ze God niet gehoorzamen, hoe kunnen ze dan de autoriteit hebben om ervoor te zorgen dat de demonen hun bevelen gehoorzamen?

Afgelopen zondag bracht Bisschop Gonçalves een uitstekende boodschap over onze prioriteiten, dit bevestigde wat veel mensen moeten weten en leren. Ik hoop dat de mensen Gods boodschap hebben gezien en begrepen zodat hun zielen verlost kunnen worden door de Here Jezus. Ik vraag en dank u zodat u voor Angola en voor de Angolezen bidt.

Moge God uw grote bediening blijven zegenen en versterken!

Als het mag, stuur ik u en uw vrouw, D. Esther, een dikke knuffel met liefde in Christus Jezus, onze Redder!

Shalom!

Met dank aan: Maria Filomena Santos

Luanda/Angola

  • Met dank aan: Maria Filomena Santos