Bevrijdt en geheiligd

“Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.” Romeinen‬ ‭6:22‬ ‭

Bij het verlaten van de zonde, is men vrij van de slavernij van het kwaad. Dus, moet men zo snel mogelijk de Geest van God ontvangen. Dan pas zal de persoon de vruchten ontvangen die haar zal heiligen, en ervoor zorgt om het geestelijk leven met God te ontwikkelen en als gevolg het Eeuwige Leven.

Ester Bezerra

Hun engelen

Als God engelen plaatst om hen te bewaken, is dat omdat zij kostbaar voor Hem zijn....

Stralen

Gods kinderen zullen stralen als de zon in Zijn Koninkrijk...