Vergaat nooit

De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. (1 Korintiërs 13:8)

Gods liefde is volmaakt en Zijn vergeving is waarachtig.

Als de dienaar het Woord van God gebruikt alsof het zijn eigen woord is, dan is er geen zalving van de Heilige Geest, er zit geen leven in zijn woorden, ze zijn leeg. Zijn enorme kennis is niets meer dan louter woorden die zich door de lucht verspreiden; ze hebben niet de kracht van God, die de ziel hervormt.

Mevrouw Ester Bezerra

Teken

Het is voor degenen die de liefde van de Geest van God al hebben ervaren....

Geheimenissen

De manier waarop Hij wil dat we de liefde uiten die Hem toebehoort.... .......

Volmaakt

Wanneer een door God gekozen persoon de Heilige Geest ontvangt.... .......