Geheimenissen

Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. (1 Korintiërs 14:2)

Wie God zoekt, ontvangt de Geest van liefde en wordt in staat gesteld in een vreemde taal te spreken, die alleen God verstaat. De manier waarop Hij wil dat we de liefde uiten die Hem toebehoort, is door Hem de vrijheid te geven om in ons te handelen.

Mevrouw Ester Bezerra

Teken

Het is voor degenen die de liefde van de Geest van God al hebben ervaren....

Geheimenissen

De manier waarop Hij wil dat we de liefde uiten die Hem toebehoort.... .......

Volmaakt

Wanneer een door God gekozen persoon de Heilige Geest ontvangt.... .......