Interpreteren

En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. (1 Korintiërs 14:5)

Velen prediken het Woord van God uitsluitend met kennis van de feiten, maar er zijn ook mensen die in vreemde talen spreken en zichzelf opbouwen, om anderen te onderwijzen over wat de Schrift zegt met de zalving van de Heilige Geest. Zo wordt God door iedereen geëerd en geheiligd.

Mevrouw Ester Bezerra

Teken

Het is voor degenen die de liefde van de Geest van God al hebben ervaren....

Geheimenissen

De manier waarop Hij wil dat we de liefde uiten die Hem toebehoort.... .......

Volmaakt

Wanneer een door God gekozen persoon de Heilige Geest ontvangt.... .......