De prijs voor een goed geweten

En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. (1 Korintiërs 13:3)

Sociale werken en zware lichamelijke offers om zorg voor anderen te tonen hebben geen zin als u de liefde van God niet in uw hart heeft.

Deze werken zijn toe te juichen, maar voor Hem is het belangrijkste niet wat de persoon doet, maar wie hij of zij is. Zij moeten vervuld zijn met de aanwezigheid en liefde van God, zodat ze vervolgens aan anderen kunnen geven wat ze van de Heilige Geest hebben ontvangen.

Mevrouw Ester Bezerra

Teken

Het is voor degenen die de liefde van de Geest van God al hebben ervaren....

Geheimenissen

De manier waarop Hij wil dat we de liefde uiten die Hem toebehoort.... .......

Volmaakt

Wanneer een door God gekozen persoon de Heilige Geest ontvangt.... .......