Bewaakt door de Geest

Met huid en vlees hebt U mij bekleed; met beenderen en pezen hebt U mij samengeweven. U hebt mij leven en goedertierenheid geschonken, en Uw zorg heeft mijn geest bewaard. (Job 10:11-12)

De Zoon van God kwam om vergeving en leven te brengen aan Zijn uitverkorenen. Door Zijn genade vervulde Hij hen met de Heilige Geest om trouw te blijven aan Zijn heilig Woord.

Mevrouw Ester Bezerra