“Bewogen door haat”

Het verhaal van Absalom heeft veel te maken met wat er vandaag gebeurt.

Absalom, bewogen door haat, plande en voerde de dood van zijn broer Amnon uit, waarna hij vluchtte voor de aanwezigheid van koning David, zijn vader.  (2 Samuël 13:29, 38)

Daarna vergaf David, die een hart naar Gods hart had, hem en bracht hem terug naar Jeruzalem.  (2 Samuël 14:21, 33)

Hij wist gewoon niet dat dat gevoel van haat REBELLIE was geworden, en dat Absalom van plan was om de troon toe te eigenen.

“Het gebeurde daarna dat Absalom zich van een wagen en paarden voorzag, met vijftig man die voor hem uit snelden. Ook stond Absalom ’s morgens vroeg op en ging aan de kant van de weg naar de poort staan. Het gebeurde dan dat Absalom elke man die een geschil had om mee naar de koning te gaan voor recht, bij zich riep en zei: Uit welke stad komt u? Als die dan zei: Uw dienaar komt uit een van de stammen van Israël, zei Absalom tegen hem: Zie, uw zaken zijn goed en rechtmatig, maar bij de koning vindt u niemand die u gehoor geeft. Verder zei Absalom: Als men mij maar tot rechter in het land aanstelde! Dan zou ieder die een geschil of rechtszaak heeft, bij míj kunnen komen en zou ik hem recht kunnen verschaffen. Ook gebeurde het, dat als iemand naderde om voor hem te buigen, hij zijn hand uitstak, hem vastgreep en hem kuste. Op die manier deed Absalom met heel Israël dat naar de koning ging voor recht. Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. Na verloop van veertig jaar zei Absalom tegen de koning: Laat mij toch gaan om mijn gelofte die ik voor de HEERE afgelegd heb, in Hebron na te komen. Uw dienaar heeft namelijk een gelofte afgelegd toen ik in Gesur in Syrië woonde: Wanneer de HEERE mij werkelijk zal terugbrengen in Jeruzalem, zal ik de HEERE dienen. Toen zei de koning tegen hem: Ga in vrede. Hij maakte zich gereed en ging naar Hebron. Absalom stuurde verkenners naar alle stammen van Israël om te zeggen: Als u het geluid van de bazuin hoort, moet u zeggen: Absalom is koning in Hebron! Met Absalom gingen tweehonderd man uit Jeruzalem mee, die uitgenodigd waren. Maar ze gingen in hun onschuld, want zij wisten nergens van. Absalom stuurde, toen hij de offers ging brengen, ook een bode om Achitofel, de Giloniet, Davids raadsman, uit zijn stad, uit Gilo te halen. De samenzwering werd sterk en het volk bij Absalom nam gaandeweg in aantal toe.” (2 Samuel 15:1-12)

Dat is precies hoe de REBELSE handelen.

Ze veroveren de harten van sommige “onschuldigen in de zaken” en zelfs van sommige ‘heiligen’ zoals Achitofel.

Misschien omhelst u de kwestie van de rebel zonder het te beseffen.

Moge de Heilige Geest uw ogen openen voordat het te laat is.

God zegene jullie allemaal!

  • Met dank aan: Pastor Alexandre

In de gaten gehouden worden

Er is geen onderdrukking, onrechtvaardigheid, kwaadaardigheid of iets dat ontsnapt of onopgemerkt blijft in de ogen van Degene die op ons let…
-Met dank aan: Ricardo de Souza

Afhankelijkheid van God

En het is juist vanwege het gebrek aan deze ware overtuiging dat we zoveel gelovigen zien vol bijbelse kennis, maar zwak en aarzelend.
-Met dank aan: Núbia Siqueira

“Bewogen door haat”

Het verhaal van Absalom heeft veel te maken met wat er vandaag gebeurt.
-Met dank aan: Met dank aan: Pastor Alexandre