Bron van leven

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.(Spreuken 4:20-23)

Het Woord van God is het kostbaarste in ons leven. Door het Woord kunnen wij God kennen, wandelen in gehoorzaamheid aan Zijn Wet, luisteren naar Zijn stem en ons hart onbesmet houden van de onrechtvaardigheid die in deze wereld heerst.

 

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...