Woede uitbarsting van het Kwaad

Positieve gezondheidstests, uitgesproken plagen, doodsbedreigingen en al het andere dat het hart doodsbang heeft gemaakt, zijn pijlen uit de hel om het geloof te confronteren. Als het op het Woord van God is gebaseerd, heeft niets daarvan waarde. Maar als het geloof emotioneel is, wordt het hart verschrikt en buigt het voor de problemen.

Daarom waarschuwt de Geest om niet op het zichtbare te letten, maar op het onzichtbare. Omdat het zichtbare tijdelijk zijn en het onzichtbare eeuwig. (2 Korintiërs 4: 17-18)

Als er nu rekening wordt gehouden met het intelligente geloof, wordt er geen enkele twijfel aanvaard of overgegeven aan “lichte en tijdelijke” beproevingen, hoewel ze moeilijk zijn. Integendeel, er is een natuurlijk verzet veroorzaakt door de persoonlijke overtuiging! Vandaar de opstand om de vervulling van het Woord van de eeuwige God te eisen.

Dit betekent het onzichtbare zien, geloven in het onmogelijke, leven van geloof tot geloof en door het geloof.

Wie kan dit begrijpen als ze niet uit God geboren zijn?

  • Bisschop Edir Macedo

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre