De Betekenis van een Gelofte

“Jakob legde een gelofte af en zei: Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de HEERE mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven.” (Genesis 28:20-22)

In de Nederlandse Bijbel zien we verschillende keren het woord “gelofte”, maar in het Hebreeuws zijn er verschillende woorden die in deze gevallen worden gebruikt, zoals: brit, letzavêa, nishbah…, en elk van hen onthullen belangrijke details.

In het geval van Jakobs gelofte – Genesis 28:20, verschijnt het woord נדר Néder”

Dat betekent een verbintenis, een verbintenis van het Woord aan zichzelf dat niet verbroken kan worden.

Volgens het Hebreeuwse Bijbelwoordenboek wordt dit woord alleen gebruikt voor

‘’een gelofte met God en een gelofte van het huwelijk’’

“Neder” verscheen voor het eerst in deze passage, het was tot dan toe niet genoemd, juist omdat het iets was tussen Jakob en God, iets spontaans, dat van hem wegging naar God.

  • Bisschop Edir Macedo