De een versterkt de ander

“En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.” (Handelingen 8.15-17)

De discipelen, die wisten dat de Samaritanen de Here Jezus hadden aangenomen als de Messias die zou komen, gingen naar Samaria om hen te versterken in het geloof. Toen legden ze hen de handen op en baden voor hen, en ze ontvingen de Heilige Geest.

Mevrouw Ester Bezerra