De Eenheid van God

Als twee in één al goed is, wat het geval van het huwelijk is, stelt u zich dan drie in één voor? Het potentieel voor het succes is veel groter. Dit is wat er gebeurt als we God hebben.

In Zijn hogepriesterlijk gebed vraagt God de Zoon aan God de Vader om Zijn discipelen te vervolmaken in Eenheid.

“Ik in hen, en U in Mij…”(Johannes 17:23)

We hebben al gezien dat er in discipline gehoorzaamheid, orde en onderwerping is onder de leden van het Lichaam van Christus. Dat wil zeggen, er is perfecte harmonie zelfs tegenover de individualiteit van een ieder.

Per slot van rekening hebben alle geborenen uit God dezelfde Heilige Geest.

Aan de andere kant, hoewel Jezus veel zieken genas, vele onderdrukten bevrijdde en vele wonderen verrichtte, bleven er maar weinigen over.

Van de tien melaatsen die genezen werden, is er slechts één teruggekeerd …

Maar in het universum van de door de Geest geborenen blijven allen. Waarom?

Omdat de geborene uit de Geest geest is. Zijn aard is getransformeerd. Hij veranderde van de menselijke, adamische of emotionele aard naar de geestelijke, Goddelijke of rationele aard.

Door het werk van de Geest verliest hij de aard van de eerste Adam en neemt hij de aard van de tweede Adam aan – Jezus Christus. Oftewel, hij wordt voortgebracht door de Heilige Geest zoals Jezus. En net als Jezus is hij ook de zoon van God.

Alleen de Geest van God kan geest voortbrengen. En alleen wie door Hem is voortgebracht, maakt deel uit van de Eenheid die in de Heilige Drie-eenheid is. (2 Petrus 1:4)

Maar hoewel ze geesten zijn, zijn de kinderen van God onderworpen aan het huis van klei en daarom vatbaar voor mislukking …

Daarom bidt Jezus dat ze vervolmaakt zullen worden in Eenheid.

Kan iemand die ongedisciplineerd is in Gods Eenheid zijn?

Is het zinvol voor een “broer” of “dienaar” om oorlog te voeren tegen een ander terwijl hij in Gods Eenheid is?

Kan er haat zijn onder degenen die in Gods Eenheid leven?

Hieruit volgt de conclusie dat degenen die twist en onenigheid bevorderen niets van God hebben.

Vlucht van hen!!!

Wie met de varkens omgaat, zal met hun vuil besmet worden…

Bisschop Edir Macedo

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches