De eerste druppels

“ Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Mattheüs 24:38-39)

Aan de ene kant, na honderd jaar bouwen, was de Ark al helemaal klaar en voorbereid.

Aan de andere kant waren de tekens in de hemel, donkere wolken en de eerste waterdruppels al aan het vallen.

En toch besefte niemand dat het Woord van God, door Noach, werd vervuld.

Vandaag de dag is de Universele Kerk (UKGR) een ark, omdat ze het Woord van Behoudenis naar alle hoeken van de aarde brengt.

En de eerste druppels vallen ook al.

Oorlogen, hongersnood, besmettelijke ziekten, aardbevingen, rebellie, en alsof dat nog niet genoeg is, zijn er nog steeds wolven vermomd als schapen, die valse profeten zijn.

Velen bevinden zich met water tot aan hun nek en toch willen ze zich niet overgeven aan de Allerhoogste.

Geef uw leven in gehoorzaamheid aan het Woord van God.

U zult in de Here Jezus Christus geloven en daarom behouden worden en zodoende de behoudenis tot uw familie brengen.

Er is geen tijd te verliezen.

De regen neemt steeds meer toe, de zondvloed gaat komen en dan zal de deur gesloten worden.

  • Met dank aan: Bisschop Djalma Bezerra

     

De Here Jezus bepaalde!

Het is duidelijk dat zonder de Heilige Geest het werk in een persoon nog niet is begonnen.
-Met dank aan: André Cajeu  

De strategie van de duivel

Maar net zoals Jeremia op God vertrouwde, bad en overwon, doet de kerk hetzelfde en we zullen overwinnen!
-Met dank aan: Pastor Rodolfo Lima