De eerste druppels

“ Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Mattheüs 24:38-39)

Aan de ene kant, na honderd jaar bouwen, was de Ark al helemaal klaar en voorbereid.

Aan de andere kant waren de tekens in de hemel, donkere wolken en de eerste waterdruppels al aan het vallen.

En toch besefte niemand dat het Woord van God, door Noach, werd vervuld.

Vandaag de dag is de Universele Kerk (UKGR) een ark, omdat ze het Woord van Behoudenis naar alle hoeken van de aarde brengt.

En de eerste druppels vallen ook al.

Oorlogen, hongersnood, besmettelijke ziekten, aardbevingen, rebellie, en alsof dat nog niet genoeg is, zijn er nog steeds wolven vermomd als schapen, die valse profeten zijn.

Velen bevinden zich met water tot aan hun nek en toch willen ze zich niet overgeven aan de Allerhoogste.

Geef uw leven in gehoorzaamheid aan het Woord van God.

U zult in de Here Jezus Christus geloven en daarom behouden worden en zodoende de behoudenis tot uw familie brengen.

Er is geen tijd te verliezen.

De regen neemt steeds meer toe, de zondvloed gaat komen en dan zal de deur gesloten worden.

  • Met dank aan: Bisschop Djalma Bezerra

     

Er is tijd voor alles

Als de dag van vandaag mooi is voor u, dank God hiervoor. Als het slecht is, denk dan zo: dit is niets meer dan een gelegenheid om morgen van iets beters te kunnen genieten..
-Bisschop Rui Silva

De gedachten

Velen strijden om God te doen begrijpen wat ze nodig hebben, maar ze doen niets om te kunnen ontdekken wat Hij van hun verwacht...
-Bisschop Rui Silva

Het geloof en het offer

Ondanks het feit dat God offers vraagt, betekent dat niet per se dat Hij dat doet om ons te testen.
-Bisschop Rui Silva

“Uitzonderlijke geest”

Degenen die uit God geboren zijn, hebben ook deze uitzonderlijke geest, omdat ze Zijn karakter hebben. Dat is de reden waarom, waar ze ook zijn, hun gedrag hetzelfde is
-Met dank aan: Bisschop Alvaro Lima