De Gedachten

God kent onze gedachtes en alles wat wij in ons binnenste dragen. Voordat wij praten, weet Hij al wat wij gaan zeggen.

En wij? Weten wij wat en hoe God denkt?

Velen strijden om God te doen begrijpen wat ze nodig hebben, maar ze doen niets om te kunnen ontdekken wat Hij van hun verwacht…

Het is, in ieder geval, een feit dat wanneer wij begrijpen wat God van ons verwacht, wij een stap vooruit zetten richting de verovering van hetgeen wij van Hem verwachten. Wanneer wij geven waar Hij om vraagt, dan zijn wij in staat om te ontvangen waar wij om vragen.

Weet je wat God aan jou heeft gevraagd? En… wat heeft Hij van jou verwacht?

“Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht.” (Jesaja 1:3)

  • Bisschop Rui Silva

Er is tijd voor alles

Als de dag van vandaag mooi is voor u, dank God hiervoor. Als het slecht is, denk dan zo: dit is niets meer dan een gelegenheid om morgen van iets beters te kunnen genieten..
-Bisschop Rui Silva

De gedachten

Velen strijden om God te doen begrijpen wat ze nodig hebben, maar ze doen niets om te kunnen ontdekken wat Hij van hun verwacht...
-Bisschop Rui Silva

Het geloof en het offer

Ondanks het feit dat God offers vraagt, betekent dat niet per se dat Hij dat doet om ons te testen.
-Bisschop Rui Silva

“Uitzonderlijke geest”

Degenen die uit God geboren zijn, hebben ook deze uitzonderlijke geest, omdat ze Zijn karakter hebben. Dat is de reden waarom, waar ze ook zijn, hun gedrag hetzelfde is
-Met dank aan: Bisschop Alvaro Lima