De Geest van de Waarheid

“Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.” (Johannes 16:13-14)

De Heilige Geest leidt ons naar de gehele waarheid, en de waarheid wordt gekenmerkt door alles wat rechtvaardig, oprecht en juist is.

Maar, helaas, geven mensen de voorkeur aan de leugen en hebben plezier in het liegen.

God heeft ons de Geest van de Waarheid, de Geest van licht, de Geest van onderscheidingsvermogen, de Geest van Gerechtigheid gegeven.

Daarom, wanneer u de Geest van de Waarheid zult hebben, zult u nog steeds moeilijkheden tegemoet gaan, maar Hij zal u leiden naar de juiste keuze, en u zult de vruchten plukken van die keuze, die intelligent geloof wordt genoemd.

Wanneer u de begeleiding van God zoekt, leidt Hij u. Hij geeft u de begeleiding met wie te trouwen, wat te eten, wat te doen en wat niet te doen, omdat uw leven zo kostbaar voor Hem is.

Uw leven is veel meer dan wat u in de spiegel ziet, meer dan dit omhulsel, er is iets superieur, dat eeuwig is: uw ziel.

En wanneer u sterft, zal uw ziel van uw lichaam loskomen en eeuwig leven, want de ziel sterft nooit. Daarom zal de keuze die u hier vandaag maakt, bepalen waar u uw eeuwigheid zult doorbrengen!

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6)

Dus wie zich overgeeft aan de Geest van God om van Hem zijn woning te maken, wordt sterk, veerkrachtig, vol vrede en blijdschap.

Door ons leven aan Jezus te geven, worden alle problemen aan Hem overgedragen, maar er moet oprechtheid zijn. Het moet als een huwelijk zijn, zonder mysterie tussen het echtpaar, want de twee worden één lichaam. Deze houding is een weergave van de Heilige Geest, wanneer Hij in ons binnenste komt. Hij bezet elke millimeter van ons lichaam.

Het maakt niet uit of u de grootste zondaar op aarde bent. Wanneer u zich 100% overgeeft, dan geeft God alles terug aan u, en vanaf dat moment is Hij verantwoordelijk voor uw leven.

Uw leven hangt van niemand af, u beslist! Als u in de aanwezigheid van de Schepper van hemel en aarde wilt zijn, zult u vrede hebben waar u ook bent, want de Geest van de Waarheid zal in uw binnenste zijn.

Bisschop Edir Macedo

-Bisschop Edir Macedo