De gehoorzame ziel

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.(Deuteronomium 6:4-6)

Omdat Hij God is, dient Hij aanbeden te worden. Omdat Hij de Here is, dient Hij in liefde en met alle begrip te worden gehoorzaamd. Wij dienen Hem te eren en Zijn Woord te bewaren. Met vrees en gerechtigheid, van geloof tot geloof.

 

Mevrouw Ester Bezerra