De Goddelijke connectie van lichamen – Deel 1

De samenvoeging van twee lichamen, op het hoogtepunt van de intimiteit door aanrakingen en strelingen, de seksuele daad genoemd, is een onderwerp geweest waarvan zelfs kinderen denken dat ze weten waar het over gaat. Volwassenen kunnen zich, op hun beurt, niet eens voorstellen dat ze zich niet in een andere situatie bevinden dan de kleintjes, als het gaat om het kennen ervan in zijn werkelijke essentie, functie en scheppingsintentie.

“Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.” (Genesis 2:24)

Als we dit lezen en mediteren over de betekenis van elk woord van deze boodschap, zien we al snel dat er een volgorde is van 1, 2 en 3 stappen en elke van deze stappen is als een schatkaart, die ons zal leiden naar de verborgen mijn, vol met glinsterend goud. En dat is het precies, seks is niet gemaakt om gratis te zijn en ook niet om er geld voor te betalen. Niets van dat!

Laten we de reden begrijpen voor het bestaan ​​van deze daad van extreme intimiteit tussen twee mensen, om het wat eenvoudiger te maken. Merk goed op, ik zei TWEE mensen en niet drie, vier of tien, maar twee mensen, oké?

De Allerhoogste God schiep de mens met het vermogen om contact te maken met zijn Schepper. Deze vorm van verbinding wordt geloof genoemd en dit zou zijn plaats hebben in het intellect van de mens.

Op deze manier kon de mens, wanneer hij dat wenste, verbinding maken met de Allerhoogste en de top van zo’n verbinding bereiken, namelijk God. In de Persoon van de Heilige Geest, zal hij ons verstand doordringen en daar een vaste verblijfplaats maken, dit echter is alleen mogelijk door onze trouwheid.

Dit gebeurt wanneer we bidden in geest (concentratie) en in waarheid (oprechtheid). Dit moment vereist privacy. Zelfs als we in de kerk zijn, met honderden mensen om ons heen of alleen, die privacy bestaat wanneer ik alleen uitdruk wat ik wil en slechts Hij beantwoordt. Niemand anders kan dit, alleen jij en God zullen dat doen en deze daad van verbinding met God maakt me meer en meer één met Hem. En hoe meer ik verbind, hoe intiemer Hij en ik worden.

Laten we ons voorstellen dat de mannelijke en vrouwelijke figuren God en de mens voorstellen, zoals in het bovenstaande voorbeeld. God heeft de man en de vrouw zo gemaakt dat ze, na het volgen van de stappen benoemd in Genesis 2:24, ook met elkaar in contact konden komen, altijd, altijd en altijd… en dat zou hen steeds intiemer en sterker maken en ze steeds dichter tot elkaar brengen, tot het punt dat ze bijna op elkaar lijken. Zeg eerlijk, is dit niet mooi?

En om die reden zijn er ook lichamen gemaakt die met elkaar kunnen verbinden. Alles past perfect, daar waar het voor gemaakt is om in te passen, zonder barrières, zonder onreinheid, zonder pijn, alles in de meest perfecte harmonie…

Met dank aan: Mevrouw Bianca Carturani