De Goddelijke connectie van lichamen – Deel 2

Als we de tekst van gisteren voortzetten, is het u misschien al opgevallen dat de seksuele handeling niet bedoeld was om nonchalant, compromisloos, instinctief, vies, met toeschouwers, egoïstisch, gewelddadig, zonder toestemming, noch buiten de context van het huwelijk te zijn.

Want net zoals we een verbintenis met God moeten aangaan, zodat we later van Zijn Geest kunnen genieten, moet er ook een huwelijk zijn tussen een man en een vrouw, zodat beiden kunnen genieten van elkaars intimiteit en zo één vlees worden.

“Daarmee kom ik op de vragen uit uw brief. U zegt dat het een goede zaak is als een man geen seksuele omgang heeft met een vrouw. Maar om ontucht te voorkomen, is het goed dat elke man zijn eigen vrouw heeft en elke vrouw haar eigen man.” (1 Korinthe 7:1-2)

Begrijpt u?

Lichamelijke intimiteit tussen man en vrouw moet het resultaat zijn van een heel proces dat het huwelijk omvat en dat resulteert in het voorrecht van deze daad die enorm veel plezier voortbrengt wanneer deze wordt uitgevoerd met Goddelijke zegen. Ja, God zegent dit moment, dat Hij maakte, tussen de man en de vrouw, gebaseerd op de intimiteit tussen de mens en God.

De seksuele daad tussen man en vrouw, wanneer gedaan op basis van gehoorzaamheid (huwelijk), maakt twee vlees tot één, en twee personen verenigd in God. Seks buiten het huwelijk zorgt er op zijn beurt voor dat het Goddelijke ontwerp van twee mensen steeds verder van elkaar verwijderd raakt en dat beoefenaars overgeleverd zijn aan de genade van de duivel, die de vader is van ongehoorzaamheid.

Merk op dat Satan het moment van menselijke intimiteit met God heeft vervormd, wanneer hij de persoon bedriegt, waardoor hij op de grond valt, schreeuwt, springt of zich beperkt tot emotionele lofliederen op het moment van zoeken. En hetzelfde geldt voor seks. De duivel heeft het bevuild, gebagatelliseerd en verwaarloosd, hij heeft het gedaan door “relatie zonder compromis” te creëren, sex dates, pornografie en andere slechte dingen die in dit gebied bestaan.

“Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen, die God niet kennen.” (1 Thessalonicenzen 4:3-5)

Onthoud: seks gaat niet over het bevredigen van verlangens, het is een samensmelting van mensen die letterlijk hun DNA in je achterlaten.

Met dank aan: Mevrouw Bianca Carturani