De grootste armoede

“Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden. De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden; hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden’’. (Psalm 41:2-3)

Goedemorgen Bisschop!

Mediterend over dit woord, zag ik in waarom de Heilige Geest ons meer dan ooit waarschuwt in deze laatste dagen. Nu kunnen we uw getuigenis nog beter begrijpen en ook waarom God Zijn Werk zo vaak verlost heeft en blijft verlossen van de strikken van de vogelvanger.

Simpel: u, Bisschop, heeft altijd de visie gehad om om te kijken naar de arme!

Soms denken de mensen dat arm zijn alleen betekent dat je geen geld hebt, maar wij weten dat het niet zo is. In waarheid betekent het dat arm zijn betekent dat je geen vrede hebt, geen liefde, geen gezondheid, geen verenigde familie en boven alles geen Behoudenis. Dat is wel de grootste armoede!

Dat is de reden waarom mensen in deze wereld niet vrij zijn geworden van het kwaad en ook geen zegen bereiken op deze aarde, want deze belofte is alleen voor degenen die naar de ARME omkijken. De armen zijn de klasse die niemand wil, het afgewezen ras, en daarom wil God dat wij, die Hem dienen, klaar staan om hen te helpen.

De voorwaarden zijn duidelijk; wie zorgt voor de arme zal vrij en gezegend zijn op aarde. En zorgen voor de arme is niet alleen een stuk brood of een aalmoes geven. Zorgen voor de arme is hen het geloof brengen dat transformeert, dat red en een waardig leven voor GOD vestigt. Dat is de ware rijkdom!

Daarentegen willen de mensen van deze wereld alleen dichtbij de rijken zijn, omdat zij hen iets materieels te bieden hebben, terwijl de arme niets heeft te bieden en daarom wil niemand hen, zelfs hun familie niet. Om deze reden, kan God deze wereld niet vrij maken van het kwaad, want ze willen alleen maar ontvangen en nooit geven.

En jammer genoeg hebben veel mannen van God de visie verloren en geven niet meer hun leven voor de armen. Stelt u zich eens voor dat alle helpers, pastors en een ieder die het Werk van God doet de bovenstaande verzen begrijpt! Als ze zouden begrijpen dat ze moeten zorgen voor de armen zodat ze vrij worden van het kwaad en gelukkig kunnen zijn in het leven, dan zou er door iedereen veel meer kracht dan ooit ingezet worden om zielen te redden. Er zou een vermenigvuldiging zoals nooit tevoren zijn in het aantal geredden zielen.

Toen de Here Jezus op deze wereld was, was dit altijd hetgeen Hij ons wilde leren. Hij was altijd dichtbij de armen, degenen die niemand wilde, en zij waren dan ook degenen aan wie God zich ook op een Glorierijke manier openbaarde. De waarheid is dat God niet werkt doormiddel van de rijke, de hebberige of de hoogmoedige maar wel door de arme, om hen te veranderen in “rijke in het geloof’’ zoals de tekst zegt:

“Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?’’ (Jakobus 2:5)

Als allen die God werkelijk willen dienen, oplettend zijn op de armen in deze wereld, dan zal God hen bevrijden op de dag van het kwaad, en Hij zal de voorspoed brengen zoals geschreven staat, en boven alles zal men de grootste rijkdom ontvangen die een mens kan bezitten, de BEHOUDENIS!

Wij mogen nooit vergeten dat God, op geen enkel moment beloofde dat Hij het VLEES zou Redden maar wel de ZIEL.

Dat God u, Bisschop en Mw. Esther elke dag meer zegent!

• Met dank aan: Bisschop Kleiton Melo

Het enige doel

Zolang u de Heilige Geest niet hebt ontvangen, mag u niet verdeeld zijn tussen Hem en iets anders!