De kracht van de keuze

De kracht van de keuze is van mij, en de gevolgen hiervan kunnen niet van anderen zijn.

Het is niet rechtvaardig om een slechte keuze te maken en anderen de schuld te geven voor de slechte gevolgen.

God heeft ons de kracht gegeven om het goede of het kwade te kiezen, te gehoorzamen of niet te gehoorzamen.

Niemand is perfect, maar de gehoorzame streeft naar perfectie. Deze zijn degenen die de Geest van God zoekt om Hem te dienen.

Integriteit en rechtvaardigheid, vrees voor God en afwijken van de zonde zijn allemaal deugden die gevonden worden in het karakter van degenen die de goede geur van de Here Jezus verspreiden.

1 – Integriteit en rechtvaardigheid: het heeft te maken met het karakter in relatie tot de medemens. Het gaat niet slechts om het juiste te doen, maar ook om niet voor de anderen wensen wat u niet voor uzelf wenst. (Mattheüs 19:19)

2 – Vrees voor God: het heeft te maken met de trouwheid aan God. (Malachi 3:8)

3 – Afwijken van het kwaad: vluchten van alle vormen van zonde of onrecht. (Job 1:1)

Wat baat het om het Werk van God te doen, en een slecht karakter hebben? Voor God is een slecht karakter als een slechte adem. Onverdraaglijk.

Als het Werk van God bestaat uit de werken van de duivel te vernietigen, hoe kunnen we dan de werken van de duivel vernietigen als we in samenwerking met hem leven?

Het is beter om de goede parfum van de Here Jezus Christus te zijn of te verspreiden dan parfum te maken.

Bisschop Edir Macedo

De Here Jezus bepaalde!

Het is duidelijk dat zonder de Heilige Geest het werk in een persoon nog niet is begonnen.
-Met dank aan: André Cajeu  

De strategie van de duivel

Maar net zoals Jeremia op God vertrouwde, bad en overwon, doet de kerk hetzelfde en we zullen overwinnen!
-Met dank aan: Pastor Rodolfo Lima