De krans van de rechtvaardigheid

Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.(2 Timotheüs 4:8)

De Rechtvaardige Rechter heeft de krans van de rechtvaardigheid al klaargemaakt om aan al Zijn volgelingen te geven op de dag van verlossing. Zij hebben Hem lief, wachten op Zijn komst en offeren zichzelf op om Hem te heiligen.

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...