De macht van de intentie

Moge de ZEGENINGEN van vandaag zich voor de rest van uw leven verlengen in de Naam van de Almachtige!

De tip van vandaag gaat over GELUK.

De religieuze, liefdadige, vriendelijke man die niet in de zonde leeft, ook al is hij van geloof en gedoopt met de Heilige Geest, maar HEEFT IN ZIJN BINNENSTE EEN PERSOONLIJKE, ZELFZUCHTIGE EN KWAADAARDIGE BEGEERTE, vroeg of laat ZAL HIJ IN DE VERLEIDING VALLEN. Ik weet dan niet of hij zal kunnen opstaan…

Aan de andere kant, de goddeloze, de meest gemene zondaar, ook al is hij een instrument van de Satan, maar zelfs zo, ALS HIJ IN ZIJN BINNENSTE, IN DE DIEPSTE VAN ZIJN ZIEL, HET VERLANGEN HEEFT OM DAT LEVEN TE VERLATEN EN LEVEN VOLGENS DE NORM VAN WAT JUIST IS, vroeg of laat geeft de Almachtige hem de KANS OM EEN NIEUW LEVEN TE BEGINNEN.

Deze twee uitersten tonen de MACHT VAN DE INTENTIE VAN HET HART, voor het KWADE of het GOEDE. De keuze is vrij. Een ieder moet VOLGENS ZIJN VERSTAND VOOR zichzelf kiezen.

Daarom profeteerde de Here Jezus dat het geluk alleen bestemd is voor hen die HONGER en DORST hebben naar RECHTVAARDIGHEID. Oftewel, het wordt verleend aan diegenen wiens INTENTIE IS OM IN RECHTVAARDIGHEID TE LEVEN.

HIJ GARANDEERT DAT ALLEEN ZIJ DE OVERVLOED VAN HET GELUK ZULLEN HEBBEN! Mattheüs 5:6

Bisschop Edir Macedo

Machtige Stem

Velen worden bewonderd, gerenommeerd, erkend, maar omdat ze hoogmoedig zijn, verbergen ze uiteindelijk wie ze echt zijn.
- Bisschop Edir Macedo

De Stem die opricht

We zijn allemaal de vrucht of het resultaat van de stemmen die we hebben gehoord.
- Bisschop Edir Macedo

De garantie van God

God roept ons niet op tot een religie, noch om door te gaan met hetzelfde leven als voorheen.
- Bisschop Edir Macedo