De ogen van het hart

Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. (1 Samuël 16:7)

Van nature richt de mens zich op schoonheid, uiterlijk en de sociale positie. Alles moet een lust voor het oog zijn om uw aandacht te kunnen trekken.

God hecht echter belang aan degenen die een sterke geest hebben, die alleen het goede verlangen en daarom hun eigen hart onderwerpen om te kiezen en te doen wat juist is.

Dit is hoe een hart naar Gods hart eruit ziet!

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...