De onrechtvaardige en de rechtvaardige

Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. (Openbaring 22:11-12)

Degenen die ervoor kiezen om onrechtvaardig en vuil te zijn, zullen verrast worden wanneer de Here Jezus komt, want zij zullen in deze wereld van bedrog achterblijven.

Degenen die echter rechtvaardig zijn en een rein hart hebben, zullen Hem in de wolken ontmoeten en voor eeuwig in Zijn Koninkrijk leven.

 

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...