De perversen en de oprechten

Ware gerechtigheid is ten leven, najagen van kwaad leidt tot de dood. De verkeerden van hart zijn voor de HEERE een gruwel, maar de oprechten van weg zijn Hem welgevallig. (Spreuken 11:19-20)

Wie de gerechtigheid volgt, heeft leven en wie het kwade volgt, vindt de dood. God verafschuwt mensen met een pervers hart, want zij scheppen plezier in de praktijk van prostitutie, ondeugden en alles wat slecht is. Dat geldt ook voor degenen die luisteren naar de stem van de boze.

Maar degenen die oprecht en nederig van hart zijn, zijn degenen die Zijn Naam heiligen en eren, en Hij noemt hen graag Zijn kinderen.

Mevrouw Ester Bezerra