De reinen van hart

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. (Matteüs 5:8-9)

God is heilig, zuiver en waarachtig. Alleen door de Naam van de Here Jezus, die ons met Zijn bloed van alle zonde heeft gewassen, komen wij tot Hem.

Als een persoon zichzelf ook als een kind van God wilt beschouwen, dan dient die persoon een vredestichter te zijn en begripvol. Die persoon dient te vergeven, zoals de Heer deed, die een voorstander is van Gods vrede en vergeving voor de mensen.

Mevrouw Ester Bezerra