De Schaduw van de Heilige Geest

Het wonder van een nieuw leven volgt hetzelfde patroon als de geboorte van Jezus, de Zoon van God: Maria was omhuld door de Geest van de Allerhoogste en daarom werd Jezus verwekt.

Hetzelfde proces geldt voor de andere geborenen uit de Geest, kinderen van God. Dertig jaar later leerde Jezus een religieuze leraar hoe hij echt Gods kind kon worden:

“…Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” (Johannes 3:5)

Het geboren worden uit het water omvat de ruil van de menselijke gedachten met die van God. Het Goddelijke water reinigt de nutteloze, onnodige, ijdele gedachten en neemt in plaats daarvan de levende gedachten van God in beslag.

Het geboren worden uit de Geest vindt plaats volgens het verhaal van de engel aan de maagd Maria:

“De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.” (Lukas 1:35)

Dit is wat er met iedereen moet gebeuren. Allen die met nederigheid in het Woord van God geloven.

Daarom zal de ongeboren heilige ook de Zoon van God worden genoemd.

Als aanvulling hierop bevestigt de Heilige Geest door Paulus:

“Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.” (Romeinen 8:9)

De vraag is: Heeft u al de Geest van Christus ontvangen?

Bisschop Edir Macedo

In de gaten gehouden worden

Er is geen onderdrukking, onrechtvaardigheid, kwaadaardigheid of iets dat ontsnapt of onopgemerkt blijft in de ogen van Degene die op ons let…
-Met dank aan: Ricardo de Souza

Afhankelijkheid van God

En het is juist vanwege het gebrek aan deze ware overtuiging dat we zoveel gelovigen zien vol bijbelse kennis, maar zwak en aarzelend.
-Met dank aan: Núbia Siqueira

“Bewogen door haat”

Het verhaal van Absalom heeft veel te maken met wat er vandaag gebeurt.
-Met dank aan: Met dank aan: Pastor Alexandre