De strategie van de duivel

Goedemiddag, bisschop!

Sorry voor het ongemak, maar ik keek naar de uitzending die u samen met bisschop Gonçalves hield, en God herinnerde me aan het woord dat ik onlangs las.

Er zal geen woord aan de profeet ontbreken.

“Toen zeiden zij: Kom, laten we plannen tegen Jeremia bedenken. Want het onderwijs in de wet verdwijnt niet met de priester, evenmin het geven van raad met de wijze of het woord met de profeet. Kom, laten we hem treffen met de tong en laten we geen acht slaan op welke van zijn woorden dan ook. Sla acht op mij, HEERE, luister naar de stem van wie mij aanklagen.” (Jeremia 18:18-19)

De strategie van de duivel was juist om de mensen van die natie met boze ogen naar Jeremia te laten kijken, slecht over hem te praten, kritiek te hebben en naar geen van zijn woorden te luisteren.

Want de duivel wist dat God met hem was, en wat hij ook sprak, omdat hij van God was, hij de autoriteit van God Zelf zou hebben, en daardoor zouden de mensen bevrijd, genezen en voorspoedig worden. Ze zouden eenheid in hun huis hebben, en het belangrijkste, dat volk zou BEHOUDEN worden.

Maar als ze met slechte ogen naar Jeremia zouden kijken, zou iedereen verloren gaan.

Hetzelfde gebeurt met de kerk in Angola en met bisschop Gonçalves. Ze treffen de bisschop met hun tong, en zijn overeengekomen, onder invloed van de duivel, om geen gehoor te geven aan zijn woorden…

Maar net zoals Jeremia op God vertrouwde, bad en overwon, doet de kerk hetzelfde en we zullen overwinnen!

Nog een overwinning!!!

Het zal doorbreken!!!

Bisschop, God zegene u en uw familie.

  • Met dank aan: Pastor Rodolfo Lima