De terugkeer van de duivel

Natuurlijk wachten we op de terugkeer van de Here Jezus. We weten nog steeds niet wanneer dat zal gebeuren, maar door de tekenen weten we zeker dat het niet ver weg is.

De laatste tijd zien we de duivel terugkeren naar de lichamen van veel mensen.

Er staat geschreven:

“Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn.” (Mattheüs 12:43-45)

Het feit dat de duivel wegging en dat u vrij werd, was geweldig, godzijdank!

Maar pas op … want hij is voor velen teruggekomen met verschillende trucs, zoals bijvoorbeeld het hart, de ogen vuil maken enz. En zo maken zoveel mensen weer plaats voor de duivel.

Ongeacht de titel en de tijd in de kerk, zal de duivel proberen terug te keren tot de laatste dag van ons leven. Het is aan ons om geen ruimte voor hem te maken.

We wachten op de terugkeer van de Here Jezus, en tot die dag komt, houden we ons geloof vast zodat de duivel niet terugkeert, want als hij terugkeert, brengt hij nog zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn.

Door slechts te herinneren aan hoe u in de hand van het kwaad heeft geleden, denkend dat u zeven keer meer kunt lijden, begrijpt u al dat we deze strijd tegen de duivel niet kunnen verliezen.

En het geheim voor hem om niet terug te keren is slechts een klein woord, maar een woord dat de hel doet schreeuwen: het offer!

Het offer van uzelf elke dag te verloochenen, zodat de duivel niet terugkomt.

  • Met dank aan: Bisschop Jadson Santos

 

Geloof in het Woord

Hij kan zijn geloof niet baseren op de getuigenis van anderen, maar op het Woord van God.
-Met dank aan: Bisschop Domingos Siqueira

Lijders

De dienaren van God houden zich niet bezig met het verdedigen van hun eigen eer,
-Met dank aan: Bisschop Domingos Siqueira

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre