De verworpen Steen

Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden; dit is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? (Matteüs 21:42)

De Here Jezus openbaart de profetie over Zichzelf: Hij is de Hoeksteen, die het leven ondersteunt en redding brengt voor degenen die in Hem geloven. En nog beter, Hij geeft hen het recht om kinderen van God te worden en voor eeuwig met Hem te regeren.

 

Mevrouw Ester Bezerra