De vruchten van keuzes

De mond van de rechtvaardige is een bron van leven, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen. Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen. […]Het werk van de rechtvaardige is ten leven, het inkomen van de goddeloze tot zonde.(Spreuken 10:11-12,16)

De rechtvaardigen leven terwijl zij woorden van leven uiten en de liefde verspreiden die voortkomt uit het geloof, terwijl de goddelozen schelden, hun naaste vervloeken en alleen haat voeden, waardoor zij steeds dieper wegzinken in de zonde.

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...