De wijze der wijzen

Wie heeft de wijsheid in het binnenste gelegd? Of wie heeft aan het hart het inzicht gegeven? (Job 38:36)

De mens is een en al ijdelheid en meester over zichzelf, maar hij weet niet dat de intelligentie en bekwaamheid die hij heeft, hem door God is gegeven. Zonder dat zou hij niets zijn. Zelfs met dit grote geschenk in zijn leven, begrijpt de mens God niet, erkent hij Zijn grootheid noch Zijn allerhoogste wijsheid niet.

 

Mevrouw Ester Bezerra