De wiskunde van God

God de Vader bewees Zijn interesse om u te redden toen Hij 100% van Zijn Zoon op Golgotha gaf;

God de Zoon is opgewekt, opgestegen naar de hemel, gezeten op de Troon van Glorie en van daaruit stuurde Hij 100% van Zijn Geest om u elke dag van uw aardse leven te begeleiden. Dit, volgens Zijn Woord: God geeft de Geest zonder maat. Johannes 3:34

Dus, of u heeft Hem 100% of u heeft Hem niet.

Hoe zouden God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zich onderwerpen om een deel van u te accepteren, zelfs als dat deel 99.999…% was?

Zou dat eerlijk zijn? Redelijk? Intelligent?

Stel u zich voor dat u 100% van uzelf aan iemand van wie u houdt geeft en 99% terugkrijgt. Zou dat genoeg zijn? Zou u dat accepteren?

Stel u zich voor dat u uw vrouw met dure cadeaus vult en hierom pleegt u overspel. Zou ze dat accepteren?

En als het andersom was. Zou u dat accepteren?

Goed!

De dwazen denken dat dit mogelijk is in relatie tot de Heilige Geest. Ze staan erop te geloven dat, hoe groot ook de overgave van leven op het altaar, zelfs als het niet 100% is, het voldoende is om de Volheid van de Geest van God te bereiken.

Beste vriend, vergis u niet. Met God kunt u niet spelen noch onderhandelen.

Of u sterft voor dit losbandige leven en geeft zich geheel over aan de Here Jezus Christus, of er gebeurt niets.

Bisschop Edir Macedo

De Here Jezus bepaalde!

Het is duidelijk dat zonder de Heilige Geest het werk in een persoon nog niet is begonnen.
-Met dank aan: André Cajeu  

De strategie van de duivel

Maar net zoals Jeremia op God vertrouwde, bad en overwon, doet de kerk hetzelfde en we zullen overwinnen!
-Met dank aan: Pastor Rodolfo Lima