Dienstknecht, geroepenen, geheiligd en bewaard

“Judas, een DIENSTKNECHT van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de GEROEPENEN, die door God de Vader zijn GEHEILIGD en die door Jezus Christus worden BEWAARD.” (Judas 1:1)

Toen ik dit eerste vers van de brief van Judas las (een andere Judas, niet de verrader), sprongen er vier woorden bij mij uit.

DIENSTKNECHT:
De eerste voorwaarde om Gods werk te doen is mezelf volledig ter beschikking te stellen aan onze HERE JEZUS.
Als er enige eigenbelang of persoonlijke intentie is, dan verlies ik de conditie van een ware dienaar.

GEROEPENEN:
De brief is gericht aan degenen die zijn geroepen.
Wanneer we door God voor Zijn Werk worden geroepen, moeten we ons leven op het Altaar offeren om onszelf uitverkoren te maken.

GEHEILIGD:
Het betekent gescheiden van de wereld, van de zonde, van de kwaadaardigheid, van de ongerechtigheid, kortom, leven in deze wereld zonder er deel van uit te maken.

BEWAARD:
Dit is het geheim van de Behoudenis.
Houd uzelf uitverkoren en geheiligd tot de laatste dag.
Velen in de wandel van het geloof worden uiteindelijk overwonnen door de tijd.
Ze beginnen goed, maar ze eindigen niet goed.

Met dank aan: Bisschop Eduardo Bravo

Alleen degenen die tot het einde standvastig blijven hebben recht op het eeuwige leven.

“Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.” (Openbaring 2:10)

– Met dank aan: Bisschop Eduardo Bravo