Dit is uw kans!

Johannes de Doper zei tegen de discipelen:

“Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.” (Markus 1:8)

De kandidaat voor de doop met de Heilige Geest moet deze belofte in bezit nemen door als volgt te denken:

“Als de Here Jezus leeft, zoals ik geloof, dan is dit mijn kans om verzegeld te worden!”

Per slot van rekening kan God niet falen in de vervulling van Zijn woord!

Bisschop Edir Macedo

Het maakt niet uit waar

Er is veel bekend over deze toespraak onder de gelovigen, omdat ze een tijdelijk gevoel in een omgeving met liedjes die...
- Met dank aan: Pastor Alexandre 

7 jaar van lockdown

De trouwe is vrijmoedig in zijn geloof, hij is onbevreesd in zijn acties, hij is vastberaden, hij vlucht niet van de beproeving, omdat hij weet dat zijn trouwheid aan God de goedkeuring garandeert.
- Met dank aan: André Cajeu

God is het Woord

Als we naar het verleden teruggaan, zullen we zien dat veel mannen hun woord eerden.
- Met dank aan: Bisschop Franklin Sanches