Dit is uw kans!

Johannes de Doper zei tegen de discipelen:

“Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.” (Markus 1:8)

De kandidaat voor de doop met de Heilige Geest moet deze belofte in bezit nemen door als volgt te denken:

“Als de Here Jezus leeft, zoals ik geloof, dan is dit mijn kans om verzegeld te worden!”

Per slot van rekening kan God niet falen in de vervulling van Zijn woord!

Bisschop Edir Macedo

In de gaten gehouden worden

Er is geen onderdrukking, onrechtvaardigheid, kwaadaardigheid of iets dat ontsnapt of onopgemerkt blijft in de ogen van Degene die op ons let…
-Met dank aan: Ricardo de Souza

Afhankelijkheid van God

En het is juist vanwege het gebrek aan deze ware overtuiging dat we zoveel gelovigen zien vol bijbelse kennis, maar zwak en aarzelend.
-Met dank aan: Núbia Siqueira

“Bewogen door haat”

Het verhaal van Absalom heeft veel te maken met wat er vandaag gebeurt.
-Met dank aan: Met dank aan: Pastor Alexandre