Door één persoon

Door één persoon, Adolf Hitler, zijn ongeveer 70 miljoen mensen vermoord in de Tweede Wereldoorlog.

Als de kracht en de autoriteit van een persoon die een verbond met het kwaad had, enorm tragische gevolgen heeft gehad, kan de kracht en de autoriteit van een persoon die een verbond met God heeft, enorm gezegende gevolgen brengen.

Door één persoon, Noach, begon God de planeet opnieuw te bevolken.

Door één persoon, Abraham, scheidde God een volk op aarde, zodat de Messias zou worden geboren.

Door één persoon, Mozes, haalde God miljoenen mensen weg uit de slavernij.

Door één persoon, Jozef, werden alle naties gevoed ten tijde van de grote droogte.

En de voorbeelden gaan door – zowel ten goede als ten kwade.

Om grote dingen te laten gebeuren, om historische feiten te laten uitkomen, om momenten te markeren en een ware waterscheiding te worden, de toekomst van duizenden, miljoenen en miljarden mensen te veranderen, was de houding van EEN ENKELE mens voldoende. We kunnen duidelijk de kracht zien die elke mens in zich heeft om de situaties en de wereld om hem heen te transformeren. Deze kracht is niet afhankelijk van gunstige omstandigheden, leeftijd, religie, plaats of tijd. Deze kracht hangt uitsluitend af van het geloof dat in hem is.

Als we duidelijk zien hoe groot de consequenties waren die deze kracht met zich meebracht toen het samenkwam met het kwaad, stelt u zich dan voor hoe groot de consequenties kunnen zijn als het samenkomt voor het goede, dat God is? Wat God door u wil doen -ten goede- is nog groter dan de duivel door Hitler – ten kwade- deed. Als Hitler erin slaagde om 70 miljoen mensen uit te roeien, stelt u zich dan voor hoeveel mensen God wil dat u redt? Als Hitler erin slaagde miljoenen gezinnen te vernietigen, stelt u zich dan voor hoeveel gezinnen God wil dat u helpt bij de herstelling? Als Hitler erin slaagde om de hele wereld in rouw te laten, stelt u zich dan voor hoeveel God wil dat u verantwoordelijk wordt voor een feest in de hemel?

Door één persoon. En die persoon zou u kunnen zijn. Het hangt slechts van uw geloof af.

We kunnen niet accepteren dat we door God gebruikt worden voor kleine dingen, terwijl de duivel mensen gebruikt om grote dingen te doen!

  • Bisschop Edir Macedo

 

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre