Een nieuw schepsel

“En wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en Zijn wil doet, naar hem hoort Hij.” (Johannes 9.31)

De Heilige Geest komt alleen in het leven van degenen die zich volledig overgeven aan de wil van God. Dan wordt de zondaar een nieuw schepsel, een kind van God.

Nu die persoon verlost is, leeft hij om de naam van zijn God te heiligen, om Hem te dienen en te eren. Daarom wordt hij, wanneer hij het Altaar van God nadert, beantwoord in al zijn smeekbeden.

Mevrouw Ester Bezerra