Een onzichtbare oorlog

De gehele mensheid bevindt zich in een constante strijd. Deze strijd is onvermijdbaar en moet geconfronteerd worden. Het is de onzichtbare strijd tussen de gevoelens (vlees) en de Geest.

Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? (Jakobus 4.1)

Ik wil de Heilige Geest ontvangen, maar ik begeer nog steeds wat van anderen is;

Ik wil de Heilige Geest ontvangen, maar ik ben nog steeds jaloers;

Ik wil de Heilige Geest ontvangen, maar ik strijd en vecht nog steeds voor iets anders daarnaast;

Ik wil de Heilige Geest ontvangen, maar ik vraag God nog steeds om dingen voor mijn eigen plezier;

Ik wil de Heilige Geest ontvangen, maar ik ben nog steeds een vriend van de wereld en de dingen die daarin zijn. (Jakobus 4:2-4)

Zolang iemand zijn eigen gevoelens niet overwint, zal hij de Heilige Geest niet kunnen ontvangen.

Hij is tenslotte jaloers op ons en verdient exclusiviteit in ons leven, omdat Hij God Zelf is.

Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, verlangt Die vurig naar afgunst? (Jakobus 4.5)

Er is maar één manier om deze onzichtbare strijd te overwinnen en de Heilige Geest te ontvangen: door uzelf te heiligen.

Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. (Jakobus. 4:8-10)

We zullen de Vasten van de Heiliging hebben om gedoopt te worden met de Heilige Geest. Bereid u voor! Het zal zijn vanaf 11 april tot 1 mei.

Met dank aan: Pastor Alexandro Silva