Een volkomen hart

Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. (2 Kronieken 16:9)

De ogen van de Heer observeren alle mensen, maar Hij toont Zich alleen sterk tegenover hen die Zijn stem horen en roept hen op om de redding te ontvangen die door Zijn Zoon is gegeven. Zij worden kinderen van God en hun hart is gevuld met de aanwezigheid van de Allerhoogste, die hen spoedig voor eeuwig naar Zijn Koninkrijk zal brengen.

 

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...