Elkaar versterken

Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw eten niet hem te gronde voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. (Romeinen 14:15-19)

Men dient het geloof van de zwakken niet af te breken door hen dingen op te leggen, zoals manieren of meningen van hoe zij moeten handelen. Maak gebruik van de momenten samen om over geestelijke zaken te praten, want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten of drinken, maar het is een Koninkrijk van gerechtigheid, vreugde en vrede.

Leg mensen niets op, want iedereen heeft de vrijheid om te kiezen. Wees rechtvaardig, vol vrede en vreugde in de Heilige Geest. Door dit te doen, zult u de Heer behagen.

Mevrouw Ester Bezerra