En als God nee zegt?

Als u de serie Genesis volgt, heeft u waarschijnlijk al opgemerkt dat zelfs de aartsvaders niet werden gespaard van de moeilijkheden, ondanks dat zij mannen waren die God vreesden en trouw aan Hem waren.

Hoeveel pijn moet het Abraham wel niet hebben gedaan toen hij zich moest scheiden van zijn zoon Ismaël en hem uit zijn huis moest wegsturen! Hij heeft bijna 25 jaar moeten wachten, totdat hij Izak kreeg!

Izak was een onvermoeibare graver van putten, want zijn reservoirs werden vervuild door zijn vijanden. Hiernaast leed hij aan het einde van zijn leven aan een meedogenloze blindheid.

Jakob droeg op zijn beurt een lijst van pijnen. Hij bracht een hele nacht door strijdende met God. De aartsvader zijn heupgewricht werd uit de kom gehaald door de Engel van de Heer. Een zeer pijnlijke verwonding die er zeer waarschijnlijk voor zorgde dat hij de rest van zijn leven mank liep.

Het is belangrijk het bewustzijn te hebben, dat God soms bepaald leed toelaat, omdat Hij een groter doel heeft om te verwezenlijken, specifiek in het leven van die persoon.

Wat wonderbaarlijk, de Allerhoogste behandeld ons op een persoonlijke en speciale wijze!

En het is niet omdat God alles kan, dat Hij alles zal doen om ons leven makkelijker te maken.

De ouders begrijpen deze realiteit goed. Als zij gehoor zouden geven aan alle wensen van het kind, zouden zij in plaats van goede burgers, monsters creëren die zichzelf en anderen schade zouden berokkenen.

Zo ook God, als Hij alles zou doen wat wij willen en op het moment dat wij het willen, zouden Zijn kinderen slecht opgevoed zijn, ondankbaar en geen enkel besef hebben van de waarde van dingen.

Hiernaast zou onze relatie met Hem gefundeerd zijn in het alleen maar ontvangen en niet in het geven.

Dus de Almachtige is God zowel wanneer Hij geneest als wanneer hij toelaat dat de ziekte blijft.

Hij blijft goed zowel wanneer hij bevrijdt van de dood als wanneer hij de dood toe laat.

Er is een gracieus gezicht van goedheid in alle dingen die de Heer toelaat dat wij meemaken.

“En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen.” (Mattheüs 8:2)

Deze man had het bewustzijn dat God niet altijd alles zou doen wat Hij kan doen, want de Allerhoogste handelt overeenkomstig Zijn wil en Zijn alwetendheid, niet alleen in overeenstemming met Zijn macht.

En Zijn wil is goed, perfect en aangenaam zelfs als het niet aangenaam is voor ons vlees.

De menselijke wil zal meteen tegen de Goddelijke wil ingaan, omdat de menselijke wil slecht is, imperfect en onaangenaam.

Daarom bestaat God niet om onze dromen te verwezenlijken, zoals een geest uit een fles.

Wanneer wij aandacht schenken aan Zijn woord, zoeken wij de vervulling van de beloftes, maar boven alles willen wij Hem eren met het vertrouwen dat wij Zijn bovennatuurlijke wil accepteren en Zijn perfecte zorg voor ons.

Wij accepteren dat ALLES dat God toelaat dat wij meemaken, meewerkt ten goede van het allerbelangrijkst, onze behoudenis.

Daarom omarm ik de “nee’s” van God, want daarin zijn er verlossingen en zegens.

En zult u kunnen leven in deze dimensie van geloof?

  • Met dank aan: Nubia Siqueira

Het enige doel

Zolang u de Heilige Geest niet hebt ontvangen, mag u niet verdeeld zijn tussen Hem en iets anders!