Enige Heer

“Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.” Lukas‬ ‭16:13

Elke andere persoon of ding dat als eerste in je leven komt, is jou god. God alleen is de Heer van degenen die Hem dienen en Hem liefhebben in daad en waarheid, zonder enige interesse, maar met heel hun hart, met al hun kracht en begrip.

Ester Bezerra

Nalatige dienaar

Zoals deze meester de nalatige dienstknecht verraste, accepteerde hij hem niet langer en wees hem af
- Ester Bezerra

Het Woord wensen

Krachtig is Het Woord om ons te herstellen en ons te vervullen in De Ware Wijnstokken...
- Ester Bezerra

Eerstelingen voor God

Zich van de zonde afkeren en zich tot God wenden, betekent sterk zijn om Zijn Woord te gehoorzamen
- Ester Bezerra