Er is tijd voor alles

Voor alles op aarde is er een tijd.

De wijze Salomo heeft het al lang geleden gezegd:
“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.” (Pr 3:1)

Natuurlijk wil niemand huilen, pijn lijden, verliezen, enzovoorts…

Aan de andere kant, als ik niets verlies, kan ik niets terug vinden.

Als ik nooit huil, zal ik nooit stoppen met huilen.

Wie nooit ziek werd, kan ook nooit genezen worden.

Wie nooit viel, kon ook nooit weer opstaan.

Wie nooit verloren was, zal nooit gevonden worden…

Vergeet niet dat Jezus gekomen is om degenen te redden, die verloren waren. Want de gezonde mensen hebben geen dokter nodig.

Als de dag van vandaag mooi is voor u, dank God hiervoor.

Als het slecht is, denk dan zo: dit is niets meer dan een gelegenheid om morgen van iets beters te kunnen genieten.

  • Bisschop Rui Silva

Er is tijd voor alles

Als de dag van vandaag mooi is voor u, dank God hiervoor. Als het slecht is, denk dan zo: dit is niets meer dan een gelegenheid om morgen van iets beters te kunnen genieten..
-Bisschop Rui Silva

De gedachten

Velen strijden om God te doen begrijpen wat ze nodig hebben, maar ze doen niets om te kunnen ontdekken wat Hij van hun verwacht...
-Bisschop Rui Silva

Het geloof en het offer

Ondanks het feit dat God offers vraagt, betekent dat niet per se dat Hij dat doet om ons te testen.
-Bisschop Rui Silva

“Uitzonderlijke geest”

Degenen die uit God geboren zijn, hebben ook deze uitzonderlijke geest, omdat ze Zijn karakter hebben. Dat is de reden waarom, waar ze ook zijn, hun gedrag hetzelfde is
-Met dank aan: Bisschop Alvaro Lima