Gaven van de Vader

Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. (Mattheüs 7:11)

Als aardse ouders ernaar streven hun kinderen het beste te geven, hoeveel te meer zal Hij dat doen die de aarde en alles erop heeft ontworpen. Gaven zullen echter alleen worden gegeven aan degenen die Zijn Woord praktiseren en gehoorzamen.

Mevrouw Ester Bezerra

Stenen van het Altaar

De afgelopen dagen was ik in het heiligdom van de Tempel van Salomo en mediteerde ik over wat ik daar zag...