Geloof in het Woord

En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege Zijn woord, en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.” (Johannes 4: 39-42)

Deze tekst bewijst dat de getuigenis inderdaad goed is om iemands geloof wakker te schudden, maar hij kan zijn geloof niet baseren op de getuigenis van anderen, maar op het Woord van God.

Daarom moeten we investeren in het Woord, omdat het Woord de persoon de capaciteit geeft om de duivel te weerstaan.

De Samaritanen gingen naar JEZUS door de getuigenis van de vrouw, maar ze geloofden in HEM en bleven, vanwege het WOORD!

  • Met dank aan: Bisschop Domingos Siqueira

Geloof in het Woord

Hij kan zijn geloof niet baseren op de getuigenis van anderen, maar op het Woord van God.
-Met dank aan: Bisschop Domingos Siqueira

Lijders

De dienaren van God houden zich niet bezig met het verdedigen van hun eigen eer,
-Met dank aan: Bisschop Domingos Siqueira

De ware vriend

Wie zijn degenen die bezorgd zijn met het voorstellen van bruiden (zielen) aan de Bruidegom (Jezus)?
-Met dank aan: Pastor Alexandre

Werk in uitvoering

De Here Jezus zelf, de Zoon van God, moest lijden, leren alleen op de Vader te vertrouwen en werd de Hogepriester van degenen die Hem gehoorzamen.
-Met dank aan: Pastor Alexandre