Getuigen

“En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.” (Handelingen 11:15-16)

De apostelen zagen hoe de belofte van de doop met de Heilige Geest vervuld werd in het leven van andere mensen. Precies zoals het ook met hen had plaatsgevonden.

Wat de Here Jezus tegen de discipelen had gezegd, gebeurde: het wonderbaarlijke en het wonder van de wedergeboorte. Als u ook naar de Heilige Geest verlangt, gebruik dan het intelligente geloof, geloof en zoek Hem.

Mevrouw Ester Bezerra