Glimlach op de lippen en gif in het hart

Elke zonde is een zonde.

Groot, middelgroot of klein, het maakt niet uit, het is onderworpen aan de eeuwige verdoemenis,

“Want het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23)

Er zijn echter zonden die zo subtiel zijn dat men het niet eens opmerkt, gebonden aan het hart, ze lijken een onderdeel van hem te zijn; onderdeel van het religieuze karakter; glimlach op de lippen en gif in het hart.

Een van hen kwam naar Jezus en vroeg:

Meester, wij weten dat U waarachtig bent en de weg van God in waarheid onderwijst … (bla bla bla …)

Wat denkt U? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? (pure kwaadaardigheid) Mattheüs 22: 16,17

Allereerst lof; en daarna gif. Hij wilde Jezus veroordelen met Zijn eigen antwoord.

De kwaadaardigheid is het soort zonde dat beetje bij beetje doodt.

Zolang men zichzelf voedt met kwade bedoelingen, zal men nooit de Goddelijke aandacht hebben, men zal nooit zijn leven ontgrendeld hebben.

Baat het de trouwheid in de tiendes en kwaadaardigheid in het hart?

Is dit geen poging om God en de duivel te behagen?

Is het mogelijk dat de kwaadwillende door God wordt bezocht?

Dit is een van de grootste obstakels in het leven van veel religieuze mensen geweest;

Ze zien alles met slechte ogen;

Ze zien de pastor met kwaadaardigheid;

Ze zien de offerandes met kwaadaardigheid;

Ze zien de helpers en andere mensen met kwaadaardigheid …

Hier is het advies van Jezus:

“De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht; maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam duister.” (Lukas 11:34)

Bisschop Edir Macedo

In de gaten gehouden worden

Er is geen onderdrukking, onrechtvaardigheid, kwaadaardigheid of iets dat ontsnapt of onopgemerkt blijft in de ogen van Degene die op ons let…
-Met dank aan: Ricardo de Souza

Afhankelijkheid van God

En het is juist vanwege het gebrek aan deze ware overtuiging dat we zoveel gelovigen zien vol bijbelse kennis, maar zwak en aarzelend.
-Met dank aan: Núbia Siqueira

“Bewogen door haat”

Het verhaal van Absalom heeft veel te maken met wat er vandaag gebeurt.
-Met dank aan: Met dank aan: Pastor Alexandre